PREČO DŽUDO?

Rodičia si väčšinou uvedomujú, že dnešný štýl života nie veľmi prospieva k  harmonickému rozvoju ich detí.

Tie uprednostňujú sedavý spôsob života. Svoj voľný čas trávia pred televízorom alebo pri počítači – vo veľkej miere im chýba fyzická aktivita. Lekári varujú – stále viac a viac detí má OLYMPUS DIGITAL CAMERAproblémy s nadváhou, s chrbticou a s nesprávnym držaním tela. A stále viac a viac detí má problémy s nesústredenosťou, s disciplínou, s psychickou labilitou, s neschopnosťou adaptácie v kolektíve.

Ako týmto problémom predchádzať?

Riešením je šport. A prečo spomedzi širokej škály dostupných športov uprednostniť práve džudo?

Džudo, ako jeden z mála športov, podporuje komplexne a optimálne duševné a telesné zdravie. Rovnomerne pôsobí na všetky svalové skupiny, nie jednostranne, ako pri niektorých iných športov. Tréning džuda rozvíja nielen silu, ale aj vytrvalosť, obratnosť a pružnosť.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOsvojenie si základných pohybových techník, hodov, pádov a princípov sebaobrany zvyšuje osobnú istotu a sebavedomie pre každodenný život.

Zásady, ako je úcta k súperovi, dôvera, zdvorilosť, ohľaduplnosť vychádzajú zo základnej etiky džuda.

Zvládanie zvýšenej fyzickej záťaže na turnajoch, prežívanie víťazstiev, ale aj prehier, rozvíja u dieťaťa sebadisciplínu, cieľavedomosť a dôslednosť.

Priveďte svojho syna alebo dcéru k nám do JUDO klubu Patrónka. Bude mať príležitosť pravidelne športovať v priateľskom prostredí pod vedením kvalifikovaných odborníkov.

Ku každému dieťaťu pristupujeme individuálne, rešpektujeme jeho fyzické a psychické predpoklady.  Pre nás je prvoradé, aby dieťa bolo spokojné, malo radosť zo športovania a dobre sa cítilo v kolektíve priateľov.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA