HISTÓRIA JUDO KLUBU PATRÓNKA BRATISLAVA

1967

História nášho klubu sa začala písať v roku 1967, keď z TJ Pozemné stavby Bratislava odišla skupina dievčat pod vedením Oľgy Hanákovej – Koniarikovej, aby v Telovýchovnej jednote Slovan Patrónka založila oddiel judo. Trénovať začali v ZŠ na Dubovej ulici. Čisto ženský charakter si oddiel zachoval po dlhé roky.

Pôsobenie oddielu bolo veľmi úspešné. Dievčatá získavali najcennejšie kovy na majstrovstvách Slovenska aj Československa. Najúspešnejšie pretekárky sedemdesiatych rokov boli A. Danková, K. Babálová, M. Albertová – Chudá, E. Barteková, E. Dzurilová, A. Horváthová, S. Tomanicová, E. Knapíková. Keď časť tohto vynikajúceho družstva prestúpila do Slávie SVŠT, trénerka O. Koniariková sa vzdala funkcie a oddiel sa fakticky rozpadol.

1981

V roku 1981 prichádza z Vinohradov BSP (dnes Sokol Bratislava) Daša Melichárková, majsterka športu, 5 – násobná majsterka ČSSR, neskôr trénerka reprezentácie ČSSR a SR.

Bolo potrebné oddiel nanovo vybudovať. Oporou jej boli Anna Danková, Vladimíra Bellayová a tajomník TJ pán František Lehuta. Základ nového kolektívu tvorili ambiciózne dievčatá z Dúbravky. Spomenúť musíme najmä R. Ozorákovú, G. Nádaždyovú, M. Zajíčkovú, B. Marmulovú, P. Fábryovú, L. Papíkovú, Z. Geržovú. Žali významné úspechy najskôr v žiackej, neskôr v dorasteneckej a seniorskej kategórii.

1987

V roku 1987 sa klub presťahoval do novej Športovej haly Mladosť na Trnavskej ul. V nových podmienkach sa začala aj nová éra, dovtedy čisto ženského klubu – pribudli chlapci. Pod vedením trénerov D. Melichárkovej, P. Forra a V. Legényiho tu vyrástlo mnoho reprezentantov Slovenska – J. Valentíková, B. Svrčková, M. Suchánková, K. Sýsová, P. Ňuňuková, N. Komorová, Z. Píšová, M. Zagorov, R. Krivosudský, M. Legény a ďalší.

1993

V roku 1993 JK Patrónka založila v lokalite Dlhé diely krúžok judo v ZŠ na Majerníkovej ulici. V roku 1997 z neho vznikol nový bratislavský klub s názvom Ipon judo club.

1995

O kvalite  klubu svedčí skutočnosť, že v roku 1995 na Majstrovstvách Európy družstiev v Trnave, v sedemčlennej zostave boli tri pretekárky z JK Patrónka (Zuzana Píšová, Jana Valentíková a  Magda Suchánková). Trénerkou slovenskej reprezentácie bola Daša Melichárková.

2006

Február roku 2006 bol mesiacom významnej zmeny. Z ekonomických dôvodov klub opustil priestory športovej haly Mladosť a presťahoval sa do Petržalky do ZŠ na Nobelovom námestí č. 6. V škole už tri roky úspešne pracoval krúžok judo pod vedením trénerov Zagorov Ľ. st. a Zagorov Ľ. ml.

Funkcie trénera sa z pracovných dôvodov vzdal V. Legény. Tréningy vedú D. Melichárková a  P. Forró. O najmladších členov sa starajú Zagorov Ľ. st. a Zagorov Ľ. ml.

 

Najvýznamnejšie úspechy našich pretekárov

V histórii Slovenska sa Judo klub Patrónka radí medzi popredné kluby. Nezabudnuteľné sú dosiahnuté umiestnenia pretekárok: Daša Ondrušová – Melichárková (5x majsterka ČSSR,  3x majsterka SR), Anna Danková (4x majsterka ČSSR, 11x majsterka SR), Klára Babálová  (4x majsterka ČSSR, 6x majsterka SR), Elena Zemanová (7. miesto na Majstrovstvách sveta 1985, 3x majsterka ČSSR, 7x majsterka SR), Karin Hefková (3. miesto na Majstrovstvách Európy junioriek 1987, 3. miesto na medzinárodných turnajoch kategórie „A“ v Mníchove, v Paríži a v Prahe, 5x majsterka ČSSR, 2x majsterka SR), Jana Valentíková (1x majsterka ČSSR, 2x majsterka SR), Magda Suchánková (7x majsterka SR), Pavla Ňuňuková (8x majsterka SR), Alena Knapíková (1x majsterka ČSSR, 4x majsterka SR), Elena Dzurillová (1x majsterka ČSSR, 3x majsterka SR), Katarína Sýsová (4x majsterka SR).