TEŠÍME SA NA NOVÝCH PRIATEĽOV

Radi medzi sebou privítame dievčatá a chlapcov vo veku od 6 rokov,  ktorí chcú vyskúšať judo.Tento olympijský šport rozvíja obratnosť, rýchlosť, nebojácnosť a sebaovládanie.
Trénujeme na ZŠ na Nobelovom nám. č. 6 v Petržalke.
Tréningy sú v pondelok a vo štvrtok od 16.30 hod. do 17.30 hod.
Tréningy vedú skúsení tréneri.
Kontakt: Mgr. Daša Melichárková, tel. 0905 234 771, e-mail d.melicharkova@gmail.com

Fotka JUDO KLUB PATRÓNKA.