Japonské dni

Dňa 6.júla 2019 sme úspešne prezentovali náš klub na Japonskom letnom festivale, ktorý sa konal v Bratislave na Hlavnom námestí.
Všetkým zúčastneným ďakujeme.

 

6.7.2019 sme úspešne reprezentovali náš klub na Japonských dňoch